Author

figen_karaaslan

Browsing

Dış ticarette escrow, bir anlaşmanın iki tarafının güvenliğini sağlamak ve çıkarlarını korumak amacıyla kullanılır. İki ya da üç taraf arasındaki sözleşme ya da uygulanan işlem sırasında, işlem sonuçlanıncaya kadar, işleme ait olan ödemeyi bankada açılan ve iki tarafa da ait olmayan, güvenli bir hesapta ya da üçüncü bir kişide ya da kurumda tutulmasıdır. – Coimex de bu güvenli ticaret ve ödeme ortamını blockchain alt yapısıyla tüccarlara sağlamaktadır.

dis-ticarette-escrow-handshake-blockchain

Escrow (Emanet) Nedir?

Escrow, dijital olarak yapılan alım ve satım işlemlerinin doğru ve uygun bir şekilde gerçekleştiği teyit edilene kadar; söz konusu olan finansal varlığın saklandığı sistemdir. Escrow, Türkçede emanet anlamına gelir Dış ticarette de escrow günümüzde en yaygın çözümler arasındadır.

Dış (Uluslararası) Ticarette Escrow nedir?

escrow-sistemi

Escrow sözleşmesi; taraflarının ‘devreden’, ‘devralan’ ve ‘escrow tutan’ olan üç taraflı bir hukuki ilişkidir. Bu hukuki ilişkiye göre devreden, belli bir ürünü teslim etme veya bir işi yapmayı üstlenirken bunun karşılığı olarak devralan, devredene ödeme yapmakla yükümlüdür. Escrow tutanın rolü ise; tarafların arasındaki ödemelerin, karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirdikten sonra yapılmasını sağlamaktır.

Uluslararası ticarette mal ve hizmet satan bir firma, en kısa sürede parasını almak ister. Mal ve hizmet satın alan ithalatçılar, ürünü alıp sattıktan sonra ihracatçıya ödeme yapmak ister. İhracatçı için en avantajlısı malını peşin satmak; ithalatçı için ise açık hesap çalışıp malı sattıktan sonra ödeme yapmak, en risksiz ödeme yöntemidir. Bu iki yöntem arasında ithalatçı ve ihracatçının risklerini azaltma hedefi taşıyan akreditif ve vesaik mukabili gibi çeşitli ödeme yöntemleri bulunur.

Global ticarette varlığını sürdürmek, başarılı olmak ve rekabet etmek için firmalar, bir yandan kaliteli ürün ve hizmetleri uygun maliyetlerle piyasaya sunmak için çalışırken diğer yandan ithalatçı firmalara cazip ödeme yöntemleri sunmak zorundadırlar.

Kripto Para Dünyasında Escrow

dis-ticarette-escrow-bitcoin-kripto-para

Kripto para dünyasında escrow şu şekilde çalışır. Yatırımcılar sahip oldukları varlıkları, soğuk cüzdanda saklamak yerine escrow yöntemini kullanır. Bu yatırımcılara, işlem hacmi ve güvenlik seviyesi yüksek borsalarda daha kolay yatırım yapma imkanı sağlar.

Dış Ticarette Escrow Hesabının Avantajları

Escrow sözleşmeleri, Amerika Birleşik Devletleri’nde 1850’lerden beri yaygın olarak kullanılır.

Ödemeler, bağımsız bir üçüncü kişiye devredilerek güvence altına alınır. Yükümlülükler yerine getirildikten sonra ödeme yapılır. Bu, özellikle yeni müşterilerle çalışırken veya ürün talepleri yüksekken kullanılır.

Escrow Hesabının Çalışma Prensibi

dis-ticarette-escrow-betimlemesi

Escrow hesabı, bir anlaşmanın iki tarafının güvenliğini sağlamak ve çıkarlarını korumak amacıyla kullanılır. İki ya da üç taraf arasındaki sözleşme ya da uygulanan işlem sırasında, işlem sonuçlanıncaya kadar, işleme ait olan ödemeyi bankada açılan ve iki tarafa da ait olmayan, güvenli bir hesapta ya da üçüncü bir kişide ya da kurumda tutulmasıdır.

Örneğin bir mal alım satımı sırasında, akreditiflerin sağladığı güvenceye benzer olarak mal gelmeden paranın ödenmesinin ya da para ödenmeden malın gönderilmesinin önüne geçerek, bir tarafın mağdur olmasını engeller. Escrow hesaplar, akreditiflere göre prosedür ve gerekli belgeler açısından çok daha pratiktir. Üstelik akreditiflere göre birkaç banka değil, tek bir bankanın güvencesiyle bu işlem gerçekleşebilmekte ve escrow hesapların açılması, özellikle müşterinin kendi bankası içinde çok daha kısa sürede olmaktadır.

Escrow; ödemeyi yapacak olan taraf, sözleşmede belirtmiş olduğu belgeler, mal ya da hizmetin gerçekleştiği onayını alana kadar bu ödemenin üçüncü bir tarafsız kuruluş olarak bankanın güvencesinde tutulduğu bir sistemdir. Bu sayede transfer edilecek olan varlıklar, işlem sürerken iki taraf için de güvence altında tutulur. `Depositor` olarak anılan ve finansal varlığı escrow hesaba aktaran alıcı, satıcı ile yaptığı anlaşmanın hükümleri gereğince bir escrow hesap açarak, bu sözleşmeye bağlı olan bir `güvenli hesap` oluşturur. Alıcı ise bu hesaba, banka tarafından eklenir. Sözleşmede yer alan hükümler, finansal varlığa hak kazanacak olan alıcı tarafından yerine getirildiğinde, banka escrow hesapta yer alan varlığı onay dahilinde bu tarafa aktarır.

DIŞ TİCARETTE ESCROW KULLANIMI ve AKREDİTİF İLE KIYASLANMASI

Uluslararası ticarette, mal alım satım sözleşmeleri günümüzde yaygın olarak kullanılır. Yurtdışı ile yapılan alım satım işlemlerinde her iki taraf için önemli olan nokta, en üst seviyede ödeme güvencesini sağlamaktır. Bir tarafın kötü ifası ya da temerrüde düşmesi gibi olası durumlara karşı korumak ve bunu düşük bir gider ile sağlayabilmektir.

Uluslararası ticarette ödeme güvencesini sağlamak için en çok kullanılan üç finansal prosedür; Türkiye’de yaygın olarak kullanılan akreditifler, teminat mektupları ve yurtdışında daha yaygın kullanılan escrow hesaplardır.

Dış ticarette escrow hesap kullanımı hem alıcıyı hem de satıcıyı korur. Bu yöntem, finansal varlıkları, tarafsız bir 3’üncü kişinin nezdinde ve bir anlaşma dahilinde korur. Ancak özel koşullar yerine getirildiği zaman ücret transferi gerçekleştirdiğinden, riskleri ciddi oranda azaltır ve süreci pratikleştirir.

Özetlemek gerekirse; ilk adım olarak escrow hizmetini sağlayacak olan kuruluş finansal varlıkları alıcıdan teslim alır. Kuruluş, yani çoğu zaman banka, varlıkların teslim alındığına ve escrow hesaba aktarılmış olduğuna dair alıcıya bir bildirim yapar ve bunun üzerine satıcı, alıcı ile anlaştığı şekilde ve yaptıkları yazılı sözleşmeye uygun olarak malları alıcıya ulaştırır. Escrow hizmetini sağlayan kuruluş, bu gönderiyi takip edebilir ve tüm prosedüre bir güvence sağlayabilir. Böylece mal alıcıya ulaştığında escrow hesabı tutan kuruluşun da, teslimat hakkında doğrudan bilgisi olur. Alıcının mal teslimatı yapıldıktan sonra gerekli incelemeleri yapmak için sözleşmede belirlediği bir süresi olur ve alıcı bu süre içinde, kontrollerini yaparak malın sözleşmeye uygun şekilde teslim edilip edilmediğini bildirir. Alıcının olumlu bildirimi sonucunda, escrow hesap yöneticisi önceden escrow hesaba aktarılmış olan finansal varlığı satıcının hesabına aktarır ve böylece 3’üncü ve tarafsız bir finansal kuruluş güvencesinde ticaret gerçekleşmiş olur.

Escrow hesap ve bu hizmet için escrow hesabın açıldığı banka, bu hesabın açılması ve yönetilmesi için çoğu zaman bir ücret talep eder. Bu ücret genellikle banka tarafından talep edilen %1 ya da %2 oranında bir rakam olur. Bu ücretin kimin tarafından karşılanacağı sözleşmede belirtilmelidir. Alıcı ya da satıcıdan biri ya da eşit oranda iki taraf ortaklaşa olarak escrow hesabın açılması ve yönetimi için finans kuruluşu tarafından belirlenmiş olan bu ücreti ödemelidir. Bu hizmeti karşılığında finans kuruluşuna ödenecek olan ücret, çoğu zaman akreditif kullanımına kıyasla daha ekonomiktir.

Escrow hesabının kullanımı hem alıcı hem de satıcı açısından oldukça faydalı bir alternatif sunar. Özellikle alıcının kredi notunun yeterli görünmediği, güveni sağlayamadığı ya da hiçbir şekilde belirlenemediği durumlarda faydalı olur. Alıcının yeni bir müşteri olduğu ya da geçmişinde benzer ticari operasyonları gerçekleştirmemiş olduğu durumlarda da escrow, güvence sağlayan bir yöntemdir.

escrow-nasil-calisir

Bunların dışında satıcının elindeki ürünün yüksek talep gördüğü dönemlerde ve durumlarda eğer ürün için çok fazla alıcı var ise escrow hesap her iki taraf için de garanti sağlar. Son olarak, alıcının bulunduğu ülkenin politik ve ekonomik durumu riskli olduğu durumlarda escrow hesap kullanımı önemli bir güvence oluşturur.

Özetle dış ticarette escrow, alıcının ödeme yapacağından şüphe duyulan ya da satıcının gönderiyi gerçekleştirmeyeceğinden şüphelenilen her durumda global ticaretin tarafları için güvence sağlar.

Escrow hesap oluştururken sürecin yönetimi taraflarca hazırlanan escrow sözleşmesine göre yapılacağından, escrow sözleşmesine taraflar istenilen maddeleri, karşılıklı olarak anlaşarak ekleyebilirler. Dolayısıyla escrow hesaplar, iki taraf için de akreditife oranla daha esnek bir yapı sunar.

Anlaşma, iki taraf arasında imzalandıktan sonra hukuki olarak bağlayıcı olur. Değişiklikler, düzeltme ya da eklemeler yapmak için bunların sözleşme usulüne uygun olarak yazılı bir şekilde yapılması gerekir. Escrow hesap yöneticisi, sözleşmede yer almayan ve sonradan kendisine verilen farklı talimatları kabul etmemelidir. Escrow servisini sunan kişi ya da kurumun illa bir banka olması zorunlu değildir. Güvenilir ticaret kuruluşları da bu hizmeti sunabilir.

Dış Ticarette Escrowun Avantajları

Dış ticarette escrow kullanmak, dolandırıcılık riskini azaltır. Emanet para sisteminin işleyişi şu şekilde gerçekleşir: Örneğin: Escrowda taraflar dijital üzerinden anlaşmaya vardıktan sonra alıcı, ürünün bedelini escrow hesabına yatırır. Escrow paranın alındığına dair satıcıya onay verir, satıcı bu onayın ardından ürünü alıcıya gönderir. Alıcı ve escrow ürünün alıcıya ulaştığı onayladıktan sonra escrow parayı satıcıya öder. Tüm bu işlemler online gerçekleşir ve yapılan işlemler için escrowa belli bir komisyon ücreti ödenir. Escrow, diğer online ödeme araçlarının aksine büyük miktarlarda para akışına imkân vermekte ve cüzi miktarda komisyon almaktadır.

Ayrıca bazı B2B siteler de ödemeyi kendi web siteleri üzerinden gerçekleştirmeye başlamışlardır. Burada bireysel e-ticarette olduğu gibi ürün alıcının eline geçene kadar para satıcıya geçmemekte, ödeme ancak alıcı onay verdiğinde satıcının hesabına geçmektedir.

Son yıllarda Bitcoin gibi dijital (kripto) paralar ile ödemeler de gündeme gelmektedir. Borsası bulunan ve kişilerin kendilerinin de üretebileceği dijital paralar, savaş, ekonomik ambargo vb. durumlardan ötürü dezavantajlı ülkelerce bir ödeme aracı olarak tercih edilebilir. Buna ek olarak emanet ödeme sistemleri de dijital paralar ile gerçekleştirilen işlemeleri destekler. Online ödeme yöntemleri pratik ve daha az masraflı görünmektedir.

Akreditiflere oranla daha masrafsız ve pratik olan escrow hesaplar, birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika’da yaygın olarak kullanılmasına karşın uluslararası ürün alım satımı sözleşmelerinde ülkemizde bankalar tarafından henüz yaygın olarak kullanılmamaktadır. Ticari süreç yeterli güvenceleri içeren bir escrow sözleşmesi ile yönetildiğinde escrow hesaplar, oldukça güvenli bir ödeme yöntemidir. Escrow hesap sistemi uluslararası, hatta ulusal ticarette tercih edilebilir. Birçok ticari mal alım satım sözleşmesinin ödemesinde escrowun tercih edilmesi, alıcı ve satıcı için zaman ve emek açısından hem pratik olur hem de taraflara önemli güvenceler sağlar.

Coimex de bu güvenli ticaret ve ödeme ortamını blockchain alt yapısıyla tüccarlara sağlamaktadır. Coimex’in blockchain çözümleri, özellikle güvenli olmayan coğrafyalarda, yabancı paraların ve ödeme yöntemlerinin kabul görmediği ülkelerde, tüccarların bu ticareti daha güvenli ve pratik bir şekilde yapmasını sağlar.


Bize WhatsApp üzerinden ulaşın

Coimex 108 ülke, 40 kategori, 50000 firma ile daha çok, dış ticarette güven probleminin yoğun olduğu ve gelişmekte olan ülkelere odaklanmıştır.

kenyali-uyemiz-turkiye-ofisi-ziyaret-stekar
Stekar, Coimex’in Türkiye ofisini ziyaret etti.

Kenyalı üyemiz Coimex Türkiye ofisini ziyaret etti. Stekar, camiamızla yıllardır süren başarılı bir işbirliğinin ardından önemli bir kilometre taşına daha ulaştı. Coimex’in sunduğu ayrıcalıklı hizmetlerle; ilk Afrika, Orta Doğu ve Rusya anlaşmasını gerçekleştiren üyemiz Coimex camiasında, başarılarını artırmaya devam ediyor. Bu ziyaretin amacı, Türk avakado ithalatçıları ile iletişim kurmak ve ilişkileri geliştirmekti.

Coimex’in Afrika kıtasındaki ilk ihracatçı üyesi olan Stekar Foods’tan Karen Ndulu ve John Mengo, camiamıza olan bağlılığını, varolan işbirliğini pekiştirmek ve yeni anlaşmalara imza atmak için Türkiye’ye özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Üye firmamız bu ziyaretinde, Coimex’in Türkiye ofisini gezerek ekibimizle bir araya geldi, yüz yüze görüşmeler yaparak, daha güçlü bir iş ilişkisi kurdu ve yeni anlaşmalar için ilk adımları attı. Üyemizin bu başarısı, Coimex’in iş ortaklarına ve üyelerine sunduğu benzersiz avantajlar, güçlü işbirliği temelleriyle ve desteğiyle mümkün oldu. Yıllardır devam eden bu işbirliği, sadece ticari anlaşmalara dayalı değil, aynı zamanda karşılıklı güvene ve desteğe dayalı bir ortaklık da oldu.

kenyali-üyemiz-coimex-turkiye-ofisini-ziyaret-etti-yemek
Stekar ve Coimex, yemekte ikili ilişkileri değerlendirirken, Türk mutfağının tadını çıkarıyor.

Kenyalı üyemiz, Coimex’in sunduğu çeşitli avantajlardan ve işbirliği imkanlarından yararlanarak, bu üyeliği sürecinde Coimex camiasındaki diğer üyelerle B2B toplantılar yaparak etkileşimde ve işbirliğinde bulundu. Stekar’ın Türkiye ziyareti, Coimex’in üyeleri arasındaki bağları güçlendirmenin ve küresel ticaretteki güveni artırmanın bir örneğidir.

Kenyalı üyemizin bu ziyareti, Coimex’in dış ticarette sadece bir camia değil, üyelerini destekleyici bir konumda olduğunu, aynı zamanda bir iş ortağı ve küresel ticaretin bir parçası olarak dış ticarete nasıl değer kattığını gösterir. Coimex’in sunduğu ayrıcalıklı hizmetler, dış ticaretteki lider rolünü pekiştirirken, Kenyalı üyemizin başarısı da karşılıklı güvenin ve desteğin bir yansımasıdır.

kenya-coimex-ziyaret-stekar-1
Stekar’ın ziyaretinden bir başka kare.

Coimex, güvenilir dış ticaret firmalarıyla birlikte büyüme ve başarıya ulaşma vizyonu ile üyelerine değer katmaya ve üyelerini desteklemeye devam ediyor. Kenyalı üyemizin Türkiye ziyareti, Coimex‘in global bir gıda topluluğu olarak başarılarına bir örnektir. Biz de Coimex olarak hem bu üyemizin hem de diğer üyelerimizin gelecekteki buna benzer işbirliğini, ortak projelerini ve başarı hikayelerini dört gözle bekliyoruz.

Üyelerini iyi tanıyan ve takip eden Coimex, ticari başarı öyküleri yazmaları için üyelerini teşvik ediyor, eşleştiriyor ve destekliyor. Siz de Coimex ile beraber bir başarı öyküsü yazabilirsiniz. Gelin, siz de hiç vakit kaybetmeden Coimex camiasına katılın!

Bize WhatsApp üzerinden ulaşın

Coimex alıcılarla satıcıları eşleştiriyor — Güven sorununun daha yüksek olduğu ülkelerde, sadece güvenilir firmaların dahil olabildiği, uluslararası dış ticaret camiası olan Coimex, üyelerine birçok ayrıcalıklı hizmet veriyor. Coimex, verdiği hizmetlerle dış ticareti daha güvenli ve kolay hale getiriyor.

instanta-storesome-b2b-offline-toplanti-coimex-alicilarla-saticilari-eslestiriyor
İki Coimex üyesi, Instanta ve Storesome B2B Toplantısı’nda

Coimex’in Verdiği 16 Ayrıcalıklı Hizmet

Dış ticaret camiasında Coimex’i, diğerlerinden ayıran birçok farklı ve ayrıcalıklı hizmeti bulunur. Özellikle iki hizmet, öncelikli ve ana hizmet olarak verilir. Bunlardan biri eşleştirme hizmeti diğeri de uçtan uca pazarlık desteğidir. Bu iki hizmet, tüm üyelerimize ve bütün üyelik paketlerinde verilir.
Coimex, alışılagelmiş B2B platformlarında bulunmayan, butik ve ayrıcalıklı hizmetler verir. Coimex’te üç seviye üyelik bulunur. Hizmetler de, bu seviyelere göre değişiklik gösterir.
Coimex’in verdiği 16 ayrıcalıklı hizmet şu şekildedir:

 1. Sadece güvenilir firmalarla iş bağlantısı kurar.
 2. 7/24 ilan sistemiyle, üyelerinin anlık fırsatlardan faydalanmasını sağlar.
 3. Üyeleri için çevrimiçi ve çevrimdışı B2B toplantıları düzenler.
 4. Ticaret yaptığı ülkede, bu ticarete dair bir sorun çıkarsa o ülkedeki yetkili mercilerle iletişime geçerek sorunu çözmeye çalışır.
 5. Sadece üyelerinin kullanımına açık olan hem web hem de mobil tabanlı platform ile Coimex’in satıcı üyeleri fiyat tekliflerini sunar ve alıcı üyeleri de alım taleplerini anonslar.
 6. Farklı coğrafyalarla iş yapan üyelerine, ticari toplantıları ve anlaşmaları için tercüme hizmeti verir.
 7. Risksiz (Risk free) üyelik sağlar. Bir yıllık üyelikte, kategori başına 1 ila 3 müşteri garantisi veriyoruz. Firma olarak ürünlerinizi sergilemenize, toplantılara katılmanıza, iyi müşteri ilişkileri kurmanıza rağmen hala satışı gerçekleşmiş bir müşteriniz yoksa, üyeliğiniz ücretsiz olarak uzatılır.
 8. Uçtan uca pazarlık desteği verir. karşılıklı güveni tesis etmek için görüntülü toplantılar düzenliyoruz, ortak bir WhatsApp grubu oluşturuyoruz, pazarlıklar, ödeme koşulları vb. konularda size yardımcı oluyoruz. Ticaretin ve işbirliğinin başarılı bir şekilde ilerlemesini sağlamak için arabulucu olarak çalışıyoruz.
 9. Alıcıları ve satıcıları sistemde eşleştirir.
 10. İlan ve paylaşım desteği sağlar. Eğer sizin yeterli zamanınız yoksa; sizin kataloğunuzu, ürün bilgilerinizi ve ürün fiyatlarınızı alıyoruz sizin için ilanları hazırlayıp sisteme alıyoruz.
 11. Firma güvenirlik sorgulama ve doğrulama desteği verir. Coimex üyesi olmayan müşterilerle iş yaptığınızda, eğer bu firmaların güvenirlikleri konusunda endişeleriniz varsa size bu konuda yardımcı oluyoruz.
 12. Pazarlama desteği sağlar. Farklı pazarlara girdiğinizde; o bölgede sürdürdüğünüz tanıtım çalışmalarına yardımcı oluyor, ihtiyaca göre PR desteği veya ortak dijital pazarlama kampanyaları yapıyoruz.
 13. Fuar toplantı desteği verir. Dünya çapındaki tüm büyük gıda fuarlarını ziyaret ediyoruz. Bir fuarda stand açtığınızda, fuarı ziyaret eden ve firmanızla eşleşen Coimex alıcı üyeleriyle yüz yüze B2B toplantılar düzenliyoruz.
 14. Stratejik destek verir. Coimex’in aktif olduğu ülkelerin herhangi birinde ticaret yaparken; o ülkenin devletiyle, gümrüğüyle ilgili veya başka herhangi bir stratejik konuda desteğe ihtiyacınız olduğunda size destek veriyoruz.
 15. Sektörel güncel bilgiyi aktarmak ve farkındalığı artırmak için blog yazıları yazıyoruz, zaman zaman eğitimler veriyoruz, online etkinlikler düzenliyoruz ve aylık newsletterlar hazırlıyoruz.
 16. Ve çok yakında üyelerimize, dış ticarette blockchain çözümleri sunacağız. Güvenilir olmayan coğrafyalar için güvenilir ödeme alternatifi sunarak, taraflar arasında akıllı sözleşmeler yapılmasını sağlayacağız.

Coimex  camia içindeki alıcılarla satıcıları eşleştiriyor; buna, ticari eşleştirme de diyebiliriz.

pfp-cuddle-meat-b2b-online-toplanti-coimex-alicilarla-saticilari-eslestiriyor
B2B Eşleştirme Toplantısı, PFP (Thailand) ve Cuddle Meat (Ghana)

Ticari (B2B) Eşleştirme Nedir?

Ticari eşleştirmelerde amaç, güvene, sıcak iletişime ve işbirliğine dayalı bağlantılar oluşturmaktır. Ayrıca her iki tarafa da karşılıklı fayda sağlayacak iş fırsatlarını ve ticari anlaşmaları gerçekleştirecek firmaları B2B toplantılarla bir araya getirmektir. 

Alıcılarla satıcıları eşleştirme hizmeti sayesinde; çevrimdışı ve çevrimiçi birebir görüşmeler yapılarak, sıcak iletişim kurarak müşteri ve tedarikçi bulunur. Coimex bu eşleştirme hizmetini, sadece kendi camiası içindeki alıcı ve satıcılar arasında yapar.

hleks-storesome-b2b-offline-toplanti-coimex-alicilarla-saticilari-eslestiriyor
İki Coimex üyesi Hleks ve Storesome B2B Toplantısı’nda

B2B Eşleştirmeler Size Neler sağlar?

Manuel olarak yapılan ticari eşleştirmeler ve bu eşleştirmeler sonrasında yapılan B2B toplantıları, Coimex üyelerinin online ve ofline olarak bir araya gelerek, eşleştiği firmayı ve ürünlerini tanımasını sağlar. Bu toplantı sonrasında Coimex’in de olduğu ortak gruplarda, firmaları ticari anlaşmaya götürecek, sıcak iletişim süreci devam eder. 

Kendiniz için uygun olan güvenilir firmaları internet ortamında araştırmanız, firmaları tek tek incelemeniz, size büyük bir zamana mal olur. Coimex, iyi tanıdığı firmaları ve bu firmaların ürünlerini sizin yerinize eşleştirerek, size bilgi verir ve direkt karar vericilerle online ya da yüz yüze toplantılar organize ederek, onlarla sıcak iletişim kurmanızı sağlar. 

Coimex alıcılarla satıcıları eşleştiriyor — Faydalar:

 1. Size zaman ve nakit kazandırır
 2. Dış ticaretinizi kolaylaştırır
 3. Güvenli firmalarla güvenli bir ortamda toplantı yapmanızı sağlar
 4. Sıcak iletişim ile satış süreci kısalır ve kolaylaşır 
 5. Yaptığınız anlaşmanız, yazılı ve resmi bir zeminde yapılmış olur
 6. Yeni pazarlara açılmanızı sağlar
 7. Yeni pazarlar aracılığıyla karınız artar
 8. Dil desteği yani tercümanlık desteği sağlar
sungrano-didan-b2b
Sungrano ve Didan arasında B2B Eşleştirme Toplantısı

Coimex, Ticari Eşleştirmeyi Nasıl yapar?

Coimex’in ana hizmeti, eşleştirme ve uçtan uca pazarlık desteği vermektir. Coimex, kendi bünyesindeki alıcı ve satıcı firmaları çok iyi tanır. Onların ne beklediğini, ne alıp ne sattığını, hassasiyetlerini yakından öğrenir. Sizin ekibinizin bir uzantısı gibi çalışır. Sizin firmanıza uygun olan firmalarla sizi manuel olarak eşleştirir. Sizden onay aldıktan sonra ortak bir toplantı organize eder. 

Geleneksel B2B Platformları gibi üye olduktan sonra, her şeyi sizin tek başınıza yapmanızı beklemez. Ve sadece platform hizmeti vermez. Size dış ticaretinizi yaparken birçok kolaylaştırıcı ve fayda sağlayıcı hizmet verir. 

Eşleştirme hizmeti hem ithalatçı hem de ihracatçı için verilir. Alıcı veya satıcıya verdiği hizmete göre isimlendirilir. 

 1. Müşteri Eşleştirme: İhracatçıya yani satıcıya bir eşleştirme yapacağımızda, bunun adına müşteri eşleştirme diyoruz. Bu hizmette Coimex, satıcıya müşteri getiriyor.  
 2. Tedarikçi Eşleştirme: Bu hizmeti ithalatçı yani alıcı için verdiğimizde buna, tedarikçi eşleştirme diyoruz. Çünkü Coimex ithalatçıya, tedarikçi getiriyor.

Coimex, tüm üyelerini; profili, tercihleri, ne tarz firmalarla çalışmak istediği, ticari ihtiyaçları doğrultusunda çok yakından tanıdığı için uygun eşleştirmeyi yapar. Coimex, sizi sistemin içinde tek başınıza bırakmaz. Adeta firmaların, yarı zamanlı dış ticaret elemanı gibi çalışır, firmanızı temsil eder ve size dış ticaretinizde destek olur. Eşleştirme, sizin bu konuda çalışmanızı beklemeden manuel olarak yapılır. Yani bu eşleştirme, sistemde otomatik olarak ve kendiliğinden gerçekleşmez. 

Manuel eşleştirme hizmeti nasıl yapılır?

Coimex ekibi masa başında toplantılar yaparak firmaları tanıma, firmalara ve ürünlere özel dış ticaret stratejileri ve eşleştirme çalışmalarını gerçekleştirir. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, birbiriyle eşleşecek firmayla temasa geçilir. Bu firmaya özetle, “böyle bir tedarikçi ya da müşteri var. Sizin firmanıza çok uygun, ürünleri bunlar şeklinde…” bilgilendirme yapılır.   Böylece potansiyel müşterinin veya potansiyel tedarikçinin; online ve kamera açık olarak, firmalar arasındaki ilk toplantıya katılımı sağlanır. Bu şekilde hem alıcının hem satıcının birbirinin yüzünü görmesi sağlanarak, gerçek firmalarla ve güvene dayalı ilişkiler kurulmasının temelini atar. Böylece toplantı sırasında karşılıklı sorular sorularak, akıldaki güven temelli tüm soru işaretleri giderilmiş olur. Coimex bütün toplantılarda, iki tarafa da tarafsız ve eşit mesafede durur.

İlk toplantı yapıldıktan sonra da uçtan uca pazarlık desteği hizmeti verilir.

coimex-alicilarla-saticilari-eslestiriyor-b2b-toplantilar

Uçtan Uca Pazarlık Hizmeti

Eşleştirme yapılıp, ilk online ve kamera açık toplantı yapıldıktan sonra bu hizmet devreye girer. Coimex, bu toplantılarda iki temel rol üstlenir. Bunlardan biri arabuluculuk rolü diğeri ise regülatör görevidir. Coimex, eşleştirme toplantılarında ve uçtan uca pazarlık hizmeti boyunca her iki tarafa da aynı yani eşit mesafede durur. Bu iletişimler süresince, ne alıcıyı ne de satıcıyı kayırmaz veya herhangi birini temsil etmez. Her iki tarafa da eşit ve adil bir tutum içinde arabuluculuk görevini üstlenir.  

Arabulucuk Özelliği: Coimex, toplantı başladığında her iki tarafı da birbirine tanıtır. Bu toplantılarda dil desteği verir ve olası dil problemlerini çözer. Şu an Coimex ekibi içinde Türkçe, İngilizce, Arapça, Fransızca, Farsça konuşuluyor. Şimdilik, ekip dışından Rusça hizmeti verilebiliyor. 

Hem alıcının hem satıcının hassasiyetlerini ve ticari ihtiyaçlarını iyi bildiği için bu anlamda, stratejik bir toplantı olmasını sağlar. İki tarafın da soru işatetlerinin giderilip, işbirliği içinde işlerinin görülmesini sağlar. Coimex, bu toplantının ticari anlaşmaya gitmesi, satışın gerçekleşmesi için gerekli adımları atan stratejik ve ittirici bir güç olur. 

Regülasyon Özelliği: Coimex’teki iki üye firma, ticaret yapacağı zaman bunun belli kurallara göre ve belirli bir süreç içinde yapılması gerekir. Örneğin: Ortada satış sözleşmesi olmadan sadece proformayla satış yapmaya çalışılabilir. Coimex, böyle riskli durumlara izin vermeden süreci regüle eder. Örneğin alıcı numune isterse, numunenin mal bedelini satıcı kendi karşılar ama numunenin kargo ve nakliye bedelini ise alıcı karşılar. Bunun aksine bir durum oluşmasına izin vermez. 

İki Coimex üyesi arasında bir anlaşma olduğu takdirde satış sözleşmesinin yapılması zorunludur. Sistem içinde sözleşmesiz ticari anlaşmalar yapılmasına izin verilmez. 

Ürün incelemesi yapılır. Coimex SGS ile çalışarak, satış sürecinde mala inspection yapılmasını sağlar. Satıcının, malını çıkarmadan evel bu SGS işlemlerini halletmesi istenir.  Bu süreçte de SGS ile olan toplantıyı satıcının ayarlaması beklenir. Satıcı, alıcıya; “benim ülkemdeki SGS’in kontak bilgileri budur. Sen bununla görüş ve inspection’unu yaptır” demesini ister. Inspection raporunun ücretini de alıcının ödemesini ister. 

Coimex üyeleri arasında bir ticaret yapılacağı zaman, uluslararası geçerliliği olan düzgün bir firma aracılığıyla mal sigortası yapılması zorunludur. Sigortasız anlaşmalara izin verilmez. 

Navlun ve kargo hizmeti için de düzgün ve güvenilir firmalar ile işbirliği yapılması beklenir. Coimex, ticaretteki tüm riskli durumları böylelikle regüle eder. 

Genelde satış, tek toplantıda kapanmadığı için bu firmalar için toplantı sonrasında bir  WhatsApp grubu açar. Böylece soruların, cevapların ve diğer bütün iletişimin buradan, Coimex yönetiminde olması sağlanır. Bu sayede her iki tarafı ve tüm süreci, Coimex takip eder.

Siz de gelin Coimex camiasına katılın size uygun ve güvenilir firmalarla eşleşin. Eşleştiğiniz firmalarla B2B toplantılar düzenleyerek yeni alıcılar ve satıcılar bulun. Pazarınızı geliştirin, karınızı artırın.


Bize WhatsApp üzerinden ulaşın

Coimex sadece bir B2B dijital platform değildir. Çevrimdışı ve çevrimiçinin bir araya geldiği, alıcı ve satıcılara farklı hizmetlerin sunulduğu, üyelerinin birbirini desteklediği bir dış ticaret topluluğudur. Coimex, butik hizmet anlayışıyla tüm üye firmalarını yakından tanır. Üyelerinin ürünlerini ve ihtiyaçlarını iyi bilir. Onların ihtiyaçlarına göre farklı paketlerde, farklı hizmetler sunar.

coimex-gida-camiasindaki-uyeleri-icin-b2b-toplantilar-duzenliyor

Güvenilir olmayan coğrafyalarda sadece güvenilir firmaların dahil olduğu, uluslararası dış ticaret camiası olan Coimex, gelişmekte olan ülkelerin dış ticaretine de katkıda bulunuyor. Coimex gıda camiasındaki üyeleri İçin B2B toplantıları düzenliyor.

Coimex sadece bir B2B dijital platform değildir. Çevrimdışı ve çevrimiçinin bir araya geldiği, alıcı ve satıcılara farklı hizmetlerin sunulduğu, üyelerinin birbirini desteklediği bir dış ticaret topluluğudur. Coimex, butik hizmet anlayışıyla tüm üye firmalarını yakından tanır. Üyelerinin ürünlerini ve ihtiyaçlarını iyi bilir. Onların ihtiyaçlarına göre farklı paketlerde, farklı hizmetler sunar.

108 Ülkede Faaliyet Gösteren Coimex, Sadece Dijital Platform Değil Bir Camiadır!

Coimex, dünyanın dört bir yanındaki güvenilir gıda firmalarıyla bağlantı kurup, güvene dayalı ve uzun süreli ticari ilişkiler kurmanızı sağlayan, uluslararası bir gıda camiasıdır. Sadece üyelerinin kullanımına açık olan hem web hem de mobil tabanlı platformu ile Coimex’in satıcı üyeleri fiyat tekliflerini sunar, alıcı üyeleri de alım taleplerini anonslarlar. Ancak Coimex’in dış ticaretinize katkısı ve tüccarlara olan hizmetleri, sadece bu kadarla da sınırlı değil. 

Coimex, alıcı ve satıcı üyeleri arasında hem online hem de yüz yüze B2B toplantılar düzenleyerek, üyelerinin işbirliği yapmalarına destek olur. Coimex, yıllık üyelik sistemiyle çalışır. Farklı hizmetler içeren bu üyelik paketlerinden biri içinde de; alıcı ve satıcıyı, online ve fiziksel B2B toplantılar yoluyla bir araya getirme ve uçtan uca bu ticareti yapmalarına destek olma hizmeti bulunur. 

Coimex B2B Toplantıları Nasıl Organize Ediliyor?

salix-fruit-stekar-coimex-gida-camiasindaki-uyeleri-icin-b2b-toplantilar-duzenliyor
Salix Fruits ve Stekar, Coimex B2B Toplantısı’nda

Alıcı ile satıcı iki üye arasında, Coimex üzerinden bir diyalog başlayacağı zaman süreç şu şekilde işliyor. Satıcı üye, ürünü o anki fiyatı ile birlikte sistemde sergiliyor. Alıcı üye bu ilanı, anlık bildirimler sayesinde hemen görüyor. Alıcı üyeler, genelde direkt satıcılarla temas kurmak yerine Coimex’in Customer Success departmanındaki temsilcisine ulaşmayı tercih ediyor. “Şu ilanı gördüm. Bu firma kimdir, bizim şirketimize uygun mudur?” gibi sorular soruyorlar. Firmayı ve ürünleri daha yakından tanımak, ticari işbirliği yapıp yapamayacağını anlamak için Coimex organizesinde bir toplantı yapma talebinde bulunuyorlar. 

Ya da tam tersi olarak alıcı firma, “benim şu ürüne ihtiyacım var şeklinde” Coimex’in Customer Success temsilcisine ulaşıyor. Sisteme, almak istediği ürünün ilanını giriyor. Satıcı üyeler, bu ilanı gördüğü zaman yine genelde direkt olarak alıcıya mesaj atmak yerine Coimex ile temas kurmayı tercih ediyor. “Bu ilanı gördüm. Bu firma kim, ticarette nelere dikkat etmeliyim, nasıl teklif geçmeliyim?” gibi sorular soruyorlar. İlandaki firmayı ve ürünleri daha yakından tanımak için Coimex organizasyonuyla bir toplantı yapma talebinde bulunuyorlar.

Coimex, alıcı üyelerini çok yakından tanıdığı, onların hangi ürünlere ihtiyaç duyduğunu iyi bildiği için bazen şu şekilde diyaloglar da yaşanabiliyor: Coimex: “Üyelerimiz arasında şu tedarikçiler var. Bu firmaların ilanlarını görmemiş olabilirsin. Bu tedarikçinin ürünleri size uyar, hadi gel bu firmayla bir toplantı yapalım” diyor. 

Coimex, iki üyeye de uyan bir tarihte online B2B toplantıyı organize ediyor. Herkesin birbirini açıkça ve şeffafça görebilmesi için videolu ve kamera açık olarak düzenlenen bu toplantılar, genelde 30 dakika civarında sürüyor. Toplantı sırasında her firma kendisini ve ürünlerini tanıtıyor. Toplantıda sistemdeki ilanın detayları, akıldaki tüm soru ve cevaplar, şartlar konuşuluyor. Coimex, toplantı boyunca tarafsız bir tutum sergiliyor. Hem alıcı üyeye hem satıcı üyeye eşit mesafede duruyor. Bu şekilde iki tarafın da çıkarlarını koruyor ve ticaretin olmasını teşvik ederek, destekliyor. Coimex, iki firmayı da yakından tanıdığı için ödeme şartlarındaki pazarlıklarda iki tarafa da destek oluyor. Coimex ekibi, ürünleri de çok iyi tanıdığı için ürünle ilgili detaylarda yardımcı olup, dikkat edilecek noktaları gündeme getiriyor. Dış ticaret sürecinin güvenle yürümesi için sertifikalar, belgeler, SGS raporları konuşuluyor. İki üye arasında diyalog geliştirerek, anlaşmanın olmasını ve güvenle yürümesini sağlıyor.

Toplantı sonrasında da iki üye ve Coimex’in olduğu ortak bir WhatsApp grubu açılıyor. Üyeler arasındaki ticaret gerçekleşene kadar uçtan uca tüm bu süreci takip ediyor ve destekliyor. 

Coimex’in üyeleri arasında dönen ticaretten herhangi bir komisyon almadığını, Coimex B2B Toplantıları hizmetini üyelik ücreti kapsamında verdiğini tekrar hatırlatmak isteriz.

Coimex Üyelerinin Offline B2B Toplantıları ve Örnekleri

Coimex üyeleri, isterlerse kendi aralarında da buluşabiliyor. Bu buluşmalar nasıl oluyor?

Bir gıda fuarında ziyaretçi veya katılımcı olan, satıcı ve alıcı firma buluşuyor. Coimex’te bunun örnekleri var. 

Örneğin: Almanya’da Fruit Logistica Fuarı’nda Kenyalı avakado satıcı üyemiz Berlin’deki bu fuarda stant açtı. Kuveyt’ten ithalatçı (alıcı) üyemiz olan Go Fresh firması, Berlin’deki fuara ziyaretçi olarak katıldı. Bu iki firma daha önceden online olarak Coimex organizasyonuyla bir araya geldi. Hatta bu online toplantı sonrasında ticaret yaptı. Bu fuarda yüz yüze buluştular ve bağlarını kuvvetlendirdiler. 

Coimex’in, Üyeler Arası B2B Toplantıları Haberleri

İki Coimex Üyesi Berlin Fuarı’nda Buluştu!

İki Coimex üyesi olan Kenya’dan Athi Farms ile Kuveyt’ten Go Fresh, Şubat ayında gerçekleştirilen Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda bir araya geldi. Bu buluşmayı iki üyemiz de, Coimex’in ticari sosyal medya platformu olan Coiwall’da paylaştı.

Yine daha önceden online buluşturduğumuz Kuveytli alıcı firma olan Go Fresh, Türkiye’de satıcı olan Sumfresh firmasını Bursa’daki ofisinde ziyaret etti. Yine aynı firmalar, başka bir Türkiye ziyaretinde bir araya geldi.

İki Coimex Üyesi Bursa’da Buluştu ve El Sıkıştı!

İki Coimex üyesi Bursa’da buluştu. MST Enterprise ve Go Fresh firmaları, Bursa’da buluştu ve el sıkıştı. Limon ve mandalina gibi çeşitli yaş meyve ürünleriyle ilgili anlaşmaya varan iki üyemiz, Coimex aracılığıyla başarılı bir B2B görüşme gerçekleştirdi.

Coimex, sadece B2B dijital platform hizmeti sağlamıyor. İki üye arasında ticaret olana kadar toplantı organize ediyor, üyelerine gerekirse tercüme, süreci takip etme ve sözleşme desteği veriyor.

Tercüme Desteği Örneği

Hindistan’dan Salix firması, elma satın almak istiyordu. Türkiye’deki diğer elma firmalarını ziyaret etmek için Türkiye’ye geldi. Bunun için beş şehirdeki farklı elmacıları ziyaret etti. Ziyaret ettiği firmalar arasında, önceden kendilerini online olarak buluşturduğumuz Sum Fresh firması da vardı. Bu iki firma, Adana’da Hintli yetkilinin kaldığı otelde yüz yüze olarak bir araya geldi. Bu toplantıda dil sorunu yaşandığında, Coimex’in Customer Success çalışanı canlı olarak telefonla toplantıya bağlandı ve üyemize, tercüme desteği verdi. 

salix-fruit-fresh-sum-coimex-gida-camiasindaki-uyeleri-icin-b2b-toplantilar-duzenliyor
Salix Fruits ve Sum Fresh, Coimex B2B Toplantısı’nda

Online ve offline’ı bir araya getiren Coimex’te üyeler; koşullarına göre çevrimiçi, çevrimdışı, fuarda ya da ofislerinde B2B toplantılar ile bir araya geliyor. Tüm bu ziyaretleri ve diyalogları Coimex, uçtan uca takip ediyor ve destekliyor. Üstelik üyelik ücreti dışında, bu ticari anlaşmalardan herhangi bir komisyon da almıyor.

Üyelerini iyi tanıyan ve takip eden Coimex, ticari başarı öyküleri yazmaları için üyelerini teşvik ediyor ve destekliyor. Siz de bu firmalar gibi Coimex ile bir başarı öyküsü yazabilirsiniz. Gelin, siz de vakit kaybetmeden Coimex camiasına katılın!


Bize WhatsApp’ten Ulaşın

Müşteri ve tüketici davranışları sürekli değişmekle birlikte, daha da çeşitlilik kazanmış durumda. Bir hizmetin ya da ürünün tanıtımı, bu yüzden daha önemli hale geldi. Sektör fuarları da; sektörel buluşmalar, ürün ve firma tanıtımları için hala önemini koruyor.”

Günümüzde, dünyanın birçok yerindeki firmaları ve ürünleri yakından incelemek için fiziksel fuarlar hala önemini koruyor. Rekabetin arttığı, online olanaklarla firmaların ve ürünlerin öne geçtiği bu dönemde, gıda fuarları sektördeki görünürlüğü artırıyor. 2023-2024 yılında Türkiye’de gerçekleştirilen gıda fuarları bu yazımızda derlendi.

Türkiye’deki Fuarlara Katılmak Ne Sağlar?

 1. Hedef kitle ve potansiyel alıcılar ile yüz yüze iletişim kurmak
 2. Direkt hedef kitleye, kısa zaman içinde odaklanarak firmanızı ve ürünlerinizi tanıtmak
 3. Marka bilinirliğinizi artırmak, sektörün içinde ve güçlü bir firma olduğunuzu sektördeki diğer kişilere göstermek
 4. Yeni çıkan ürünlerinizi ve diğer tüm ürünlerinizi hedef kitleye göstermek
 5. Yeni pazarlar ve iş bağlantıları bulmak
 6. Pazardaki diğer rakiplerinizin önüne geçmek
 7. Rakiplerinizi ve potansiyel müşteri kitlenizi daha yakından tanımak ve onları gözlemlemek
 8. Fuarlara özel kampanyalar ile yüksek hacimli satışlar yapabilmek
 9. Dış ticaret deneyimleri konuşularak sektörel bilgi ve deneyim paylaşımı yapmak

Türkiye’de Gerçekleştirilen Gıda Fuarları 2023-2024

Türkiye’de gerçekleştirilen, önemli uluslararası gıda fuarları ise şu şekilde:

 1.  World Food İstanbul (İstanbul)
 2. CNR Food (İstanbul)
 3. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Antalya)
 4. Halal Expo (İstanbul)
 5. Export Gateway to Africa (İstanbul)
 6. Euroasia Interfresh Fuarı (Antalya)
 7. F İstanbul Gıda ve İçecek Fuarı (İstanbul)

World Food İstanbul

coimex-ekibi-world-food-fuari
Coimex ekibi World Food İstanbul Fuarı’nda

World Food İstanbul, tüm dünyadaki global gıda şirketlerini İstanbul’da buluşturan, çok büyük bir gıda fuarı. Bu yıl, 6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında TÜYAP Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. 70 farklı ürün grubunda 1.500’ün üzerinde yerli ve yabancı katılımcıyı ve binlerce markayı ağırlayan WorldFood, 50.000’e yakın ziyaretçiye ek olarak, 70+ ülkeden, 800’den fazla VIP alıcıyı ağırlamaya hazırlanıyor.

CNR Food (İstanbul)

turkiyede-gerceklestirilen-gıida-fuarlari-CNR-food-istanbul

Global gıda sektörünü İstanbul’da buluşturan önemli fuarlardan biri. CNR Food, 7-10 Eylül tarihleri arasında İstanbul Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşecek. Fuarın katılımcı profili ise şu şekilde: Et ve et ürünleri, meyve- kuru meyve ve sebzeler, süt ve süt ürünleri, şekerleme, bisküvi ve unlu mamüller, organik ürünler, gurme ürünler, hububat- bakliyat ürünleri, temel gıda ürünleri, gıda katkı maddeleri ve atıştırmalık ürünler.

ANFAS Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı (Antalya)

turkiyede-gerceklestirilen-gıida-fuarlari-ANFAS-uluslararasi-gida-ve-icecek-ihtisas-fuari

30. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı, 06 – 09 Şubat 2024’te ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Antalya’daki bu fuar, Türkiye’nin önemli bir HORECA fuarı olma özelliğine sahip. Fuarın katılımcı profili: Bakliyat, hububat, baharat, katı ve sıvı yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt Ürünleri, unlu mamuller, katkı malzemeleri, çikolata, şekerleme, dondurma, toptan gıda dağıtım, deniz ürünleri, içecek…şeklinde.

Halal Expo (İstanbul)

turkiyede-gerceklestirilen-gıida-fuarlari-halal-expo-2021-fuari-coimex
Figen Karaaslan, Coimex Kurumsal İletişim Müdürü

Helal firmaları ve ürünleri İstanbul’da buluşturan önemli bir butik fuar. 23-26 Kasım 2023’te Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek. Halal Expo, alım heyeti programı kapsamında Türkiye, Ortadoğu, Orta ve Batı Avrupa, Balkanlar ve Afrika başta olmak üzere dünyadaki hedef pazarlardan 500’den fazla satın alma profesyonelini ağırlayacak. Fuarda ayrıca yeni bayiler yer alacak. Fuarda helal iş ağı kurma fırsatları yanı sıra sektörel konferanslar olacak.

Export Gateway to Africa (İstanbul)

turkiyede-gerceklestirilen-gıida-fuarlari-export-gateway-to-africa-istanbul-fuari

21-23 Kasım 2023’te İstanbul Yenikapı- Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Export Gateway to Africa Fuarı, daralma eğilimindeki Avrupa pazarının ötesinde yeni pazarlar yaratmak, Türkiye’nin önde gelen sektörleri için Afrika ile geniş bir ticaret- ihracat ağı oluşturmak, Türkiye ve Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmini artırmak amacıyla yapılıyor.

Interfresh Euroasia Fuarı (Antalya)

euroasia-interfresh-fuari-antalya

Antalya’da düzenlenen Interfresh Euroasia Fuarı, 28-30 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Sebze, meyve, paketleme, lojistik, depolama ve tarım teknolojileri sektörlerini Interfresh Eurasia Fuarı çatısı altında toplayarak, katılımcıları, ziyaretçileri, dernekleri, sektör birliklerini, kamu kurum ve kuruluşlarını buluşturarak ticari sürdürülebilir iş trafiği yaratmayı amaçlıyor.

F İstanbul Gıda ve İçecek Fuarı (İstanbul)

f-istanbul-gida-ve-icecek-fuari-coimex
Onur Kutlu Gago, Coimex Co-Founder, CGO & Deputy CEO

F İstanbul Gıda ve İçecek Fuarı, 12-14 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. 2022 yılında ilk kez düzenlenen fuarın bu yıl 2’ncisi düzenleniyor. Fuar’ın düzenlenme amacı sektörün ihtiyaçlarına göre şekillenen, ülke ihracatını artıracak alternatif ihracatçıları ve ürünleri dünya pazarlarına ulaştırmak, katılımcılarını yeni müşterilerle buluşturmak ve onlara yeni pazar imkanları sunmaktır.

Fuarda stant açan Coimex Growth Paket üyelerine fuar esnasında yerinde, canlı olarak, B2B toplantılar düzenlediğimizi biliyor musunuz?

Siz de stant açtığınız fuarda, diğer Coimex üyeleri ile yüz yüze toplantı yapmak isterseniz, +90 532 447 92 99 numaralı WhatsApp hattından bize ulaşabilirsiniz.


Growth Paket’e göz atın

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan çok yıkıcı bir deprem yaşadık. Deprem: Kahramanmaraş, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Malatya’da büyük bir yıkıma yol açtı. Depremden sonra resmi rakamlara göre 50 binden fazla can kaybı oldu ve birçok bina ya yıkıldı ya da ağır hasarlı duruma geldi. Bunun bir de tarımsal ve doğal olarak, gıda boyutu da var elbette. Bu yazıda size tarım, gıda ve hayvancılık boyutundan bahsetmek istiyorum. Depremin gıda-tarım ve hayvancılığa etkisi ne olmuştur?

depremin-gida-tarim-ve-hayvanciliga-etkisi
“Kahramanmaraş merkez üslü yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından birçok sektörde olduğu gibi gıda-tarım ve hayvancılık sektörü de zarar gördü.”

Kahramanmaraş merkez üslü yaşanan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki büyük depremin ardından birçok sektörde olduğu gibi gıda- tarım ve hayvancılık sektörü de zarar gördü. Bölgedeki tarım arazileri ve üretim tesisleri, depremin neden olduğu hasar nedeniyle büyük zarar gördü. Tarım ekipmanlarının enkaz altında kalması, vefatlar ve depremden sonra yaşanan mecburi göçlerden sonra bu bölge, iş gücünü de kaybetti. Deprem aynı zamanda çevre ve yeraltı sularını da olumsuz etkiledi.

Hasar Ne Düzeyde?

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın depreme yönelik hazırladığı rapora göre tarımda meydana gelen hasarlar ve zararlar, yapılan ilk tespitlere göre 24,2 milyar lirayı buldu.

depremin-tarim-gida-sektorunde-yaratigi-zarar-tablosu
Kaynak: Anadolu Ajansı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin, Türkiye’deki tarım üretimi açısından etkilerini değerlendirdi.

Birleşmiş Milletlerin yaptığı açıklamada, “İlk değerlendirmeler, sektörde 5.1 milyar dolarlık kayıp ve 1,3 milyar dolarlık hasarlık ön tahminlerle tarım üzerinde önemli etkilere işaret ediyor” ifadesi yer aldı.

FAO tarafından yapılan yazılı açıklamada: “Türkiye’nin güneyini ve Suriye’nin kuzeyini 6 Şubat 2023’te yıkıcı depremler vurdu. Depremlerin Türkiye’deki etkisine yönelik ilk değerlendirmeler, etkilenen bölgelerdeki tarım altyapısı, hayvancılık, mahsuller, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği açısından ciddi hasarlar olduğunu gösteriyor” denildi.Yapılan açıklamada, “Deprem, Türkiye’de 15,7 milyon kişiyi ve ülkenin gıda üretiminin yüzde 20’sinden fazlasını etkileyen 11 tarım şehrini ciddi şekilde vurdu. Türkiye’nin ‘bereketli hilali’ olarak bilinen depremden etkilenen bölge, tarımsal gayrisafi milli hasılanın yüzde 15’ini oluşturuyor ve Türkiye’nin tarımsal gıda ihracatının yüzde 20’sine katkı sağlıyor” değerlendirmesi yapıldı.

Depremin Hayvancılığa Etkisi

Depremin tarım dışında, Türkiye’nin önemli hayvancılık bölgelerini de vurduğu, hayvanların telef olmasına ve ciddi şekilde yaralanmasına yol açtığı ifade edilirken, barınak ve yem kıtlığı, kesintiye uğrayan aşı üretimi, şap hastalığı risklerini ve deprem sonrası kötüleşen hayvancılık koşullarına dair endişeleri artırdığı ifade edildi.

Yaklaşık 50 bin küçükbaş ve büyükbaş hayvan telef oldu.

Tarım Orkam-Sen Denetleme Kurulu Başkanı Hamit Kurt, deprem bölgesindeki Tarım ve Hayvancılığa dair bir rapor hazırladı.

“Bölgede 50 bin civarı küçük ve büyük baş hayvan, 3 bin civarında arı kovanı (arılı), 5 bine yakın evcil hayvanın (Kedi, köpek, kuş vb), 15 milyon civarı balık ve balık yavrusunun telef olduğu gözlemlendi. Deprem nedeniyle binlerce hayvan yaralanmış, birçok hayvan, sahipleri tavafından imkansızlıktan ve mecburiyetten değerinin altında fiyatlara satılmak zorunda kalmıştır.”

Deprem, Balık Üretimini 7 milyon Ton Azaltacak

Türkiye’de alabalık üreticiliğinde önemli bir yere sahip Kahramanmaraş’ta balıkçılık sektörü de, diğer sektörler gibi depremden olumsuz etkilendi. Alabalık üretimi yapılan ve 54 ülkeye ihracat yapan Kahramanmaraş merkezli depremlerin çok sayıda tesise zarar vermesi ve toplu balık ölümleri nedeniyle yüzde 40 oranında düşüş beklendiği bildirildi. Denize kıyısı olmamasına rağmen Kahramanmaraş’ın barajlarında yetiştirilen balıklar 15 ülkeye ihraç ediliyor.
Kahramanmaraş’ta barajlara kurulan tesislerde yetiştirilen alabalıklar: Polonya, Romanya, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Rusya, Lübnan, Katar, Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İran ve Irak olmak üzere 15 ülkeye ihraç ediliyor.Kahramanmaraş Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı, yaklaşık 14 tesisin depremde ciddi zarar gördüğünü söyleyerek, geçtiğimiz yıl 17 milyon ton üretimi gerçekleştirilen alabalık rekoltesinin bu yıl 10 milyon tona düşmesinin beklendiğini açıkladı. Kara tesislerinin tamamında suların kesilmesi nedeniyle toplu balık ölümlerinin meydana geldiğini de sözlerine ekledi.

Deprem bölgesinde yer alan özel sektöre ait bazı iç su yetiştiriciliği tesisinde meydana gelen hasar nedeniyle 101 ton balık ve 37,4 milyon yavru balık ölmüş olup, toplam balık maliyeti 63,2 milyon TL (3,4 milyon dolar) olarak hesaplanmıştır.

Kaynak: 2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu

2023 Kahramanmaraş ve Hatay Depremleri Raporu’na göre bölgede bulunan yaklaşık 1,6 milyon arı kovanından 5.756’sının zarar gördüğü belirlenmiştir. Bunların yeniden temin edilmesinin maliyetinin 8,6 milyon TL (456 bin dolar) olduğu tahmin edildiği ifade edilmiştir.

Bu yıl bu 15 ülke, alabalıkları başka ülkeden alacak; Kahramanmaraş’ın balık ihracatı ve ihracattan kazanacağı miktar düşecek.

depremzede-illerin-ihracat-oranlari-tablosu

Depremin Gıda-Tarıma Etkisi — Sebze Meyve ve Kuruyemiş

Malatya kayısı üretiminin ve Gaziantep ise Antep fıstığının başkentidir. Hatay,Türkiye’de en fazla mandalina üretimi yapılan il, erikte ise Türkiye’nin ikinci büyük üreticisidir. Kahramanmaraş, cevizde en önde gelen iller arasında yer alır. Türkiye tütün üretiminde Adıyaman ilk sıradadırDeprem bölgesi, Türkiye’nin sebze üretiminin yüzde 8,7’sini, meyve üretiminin yüzde 16,9’unu gerçekleştiriyor. Gerekli önlemler alınmazsa bazı meyve türlerinde rekolte, ciddi ölçüde düşme tehlikesiyle karşı karşıya.Hatay maydanoz, pazı, erik, marul, turunçgiller, kabak, havuç, bezelye, bamya, havuç, nane, patlıcan, zeytin, sarımsak, soğan, şalgam, yenidünya ve Trabzon hurması gibi ürünlerde Türkiye’de ilk sıralarda yer alıyor. Türkiye’de toplam tarım alanları içinde meyvelik alanın payı yüzde 14,04 iken bu oran Hatay’da yüzde 35,43 düzeyinde. Bu alanın 51 bin 841 ha’lık kısmını zeytin alanları oluşturuyor. Hatay’da üretilen sebze alanlarının toplam payı ülke ortalamasının yaklaşık 3 katı üzerinde.Malatya’da üretim, ağırlıklı olarak kayısıya dayalı. Yıllık ortalama kuru kayısı üretimi 80 ile 100 bin ton civarında. Dünya kuru kayısı piyasasının yüzde 90’ı Türkiye’ye ait. Bunun da yüzde 70’i Malatya’ya ait. Bölge, Türkiye Antep fıstığı üretiminden yüzde 82,7 pay alırken, Gaziantep üretimin yüzde 23,4’ünü, Adıyaman ise yüzde 11,3’ünü karşılıyor. Ayrıca Adıyaman, nohut ve sarımsak üretiminde de önemli paya sahip. Hatay, mısırda Türkiye üretiminin yüzde 2’sini üretirken, Kahramanmaraş’tan yüzde 3’ü temin ediliyor. Türkiye’nin badem üretiminin yüzde 33’ünün sağlandığı bölgede, bu üretimin yüzde 17,8’i Adıyaman’dan karşılanıyor. Bölge Türkiye narenciye üretiminin yüzde 57,5’ini sağlarken, Hatay bu üretimin yüzde 20,8’ini tek başına gerçekleştiriyor. Zeytin üretiminde Türkiye’nin yüzde 16’sını gerçekleştiren bölgede Hatay, Türkiye zeytin üretiminden yüzde 4 pay alıyor.

Şubat ayındaki ihracatımız, geçen yılın Şubat ayına göre yüzde 6,4 azalarak, 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Gümrük kapıları verilerine göre bu iller arasında özellikle Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş’ta deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde azalma olmuştur.

Kaynak

Depremden Sonra Kayısılar, Çiftçinin Elinde Kaldı

6 Şubat depreminden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Malatya’da kayısılar, çiftçilerin elinde kaldı. Deprem nedeniyle Malatya’da Büyük Şire Pazarı da büyük hasar aldı. Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 85’ini karşılayan Malatya’da zor koşullarda yeni kayısı sezonuna hazırlanmaya çalışılıyor.Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sonra kuru kayısı ihracatında önemli bir düşüş yaşandığını ancak bunun aşılacağına inandıklarını söyledi.

Erhan Almendi, Malatya’nın “dünyanın kayısı başkenti” olduğunu, önemli bir marka değeri taşıdığını belirterek, depremlerden etkilenen şehrin ayağa kalkması için kayısının önemini vurguladı.

Deprem Sonrası Yardımlar ve Öneriler

Kırsal alanlardaki 900.000 kişiye nakit, canlı hayvan ve tarım desteği sağlamak için Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), depremden etkilenen kişilere yardım etmek için 112 milyon dolar talep ediyor.Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre; kısa vadede alınması gereken önlemler arasında hasar gören ahır ve ağılların onarımı, yıkılanların yeniden inşa edilmesi, yıkılan ahır ve ağıllar nedeniyle barınma sorunu olan hayvanlar için hayvan çadırı tedarik edilmesi ile hayvan yetiştiricilere kaba ve kesif yem, ilaç ve aşı tedarik edilmesi yer alıyor.Depo, işleme tesisi ve silo gibi yapıların onarılması ve yeniden yapılması, hayvan kayıpları nedeniyle gerçekleşen zararın yeniden tazmin edilmesi, ilkbahar ekilişlerinin yapılmasının sağlanması amacıyla üreticilere tohum ve gübre desteği verilmesi, bölgede yeterli mevsimlik tarım işçisinin istihdam edilebilmesi için tedbirlerin alınması da kısa vadeli politika önerileri kapsamında bulunuyor.

Coimex Camiasına Deprem Bölgesi Kampanyası İle İhracatçılarımızı Dahil Ediyoruz

Deprem bölgesindeki tüccarlara, bu zor zamanlarında destek olmak ve dış ticaretlerini sürdürmelerine katkıda bulunmak amacıyla ‘Deprem Bölgesi Kampanyası’ isimli bir kampanya hazırladık. Fabrikası veya merkez ofisi: Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Kilis, Diyarbakır, Şırnak, Adana ve Osmaniye’de olan ihracatçılarmızın ÜCRETSİZ Coimex hesabınızı hemen açıyoruz. Coimex aracılığıyla ilk satışınızı yaptıktan sonra ücretli üyeliğinizi, indirimli olarak başlatıyoruz. Kampanyanın detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

Ücretsiz olarak Coimex camiasına katılmak için hemen bizimle iletişime geçin.


Deprem Bölgesi Kampanyasına Katılın

iki-coimex-üyesi-berlin-fuarında
İki Coimex üyesi Berlin Fuarı'nda — Fruit Logistica - February, 2023

İki Coimex üyesi olan Kenya’dan Athi Farms ile Kuveyt’ten Go Fresh, Şubat ayında gerçekleştirilen Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda bir araya geldi. Bu buluşmayı iki üyemiz de, Coimex’in ticari sosyal medya platformu olan Coiwall’da paylaştı.

Dünyanın 108 ülkesinde faaliyet gösteren Coimex, sadece dijital platform değildir bir camiadır!

Dijitalde uzun zamandır birlikte iş yapan ve ticari ilişkilerini sürdüren iki üyemiz, böylece yüz yüze olarak da bir araya geldi. Kuveyt’ten ve Kenya’dan bu iki firma, 8- 10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Berlin Fruit Logistica Fuarı’nda başarılı bir B2B görüşme gerçekleştirdi.

Geleneksel yollara ek olarak dijital yöntemleri de kullanan bu iki firma böylece hedef pazarını büyüterek, dış ticaretini geliştiriyor ve daha fazla kazanıyor.

Siz de Coimex camiasına katılın, güvenilir firmalarla sürdürülebilir ticari ilişkiler başlatın. Coiwall’da firmanıza ve ürünlerinize dair gelişmeleri paylaşın.

Fruit Logistica Hakkında

Uluslararası taze ürün ticaretindeki tam iş potansiyellerini gerçekleştirmek ve kendi başarı hikayelerini yazmak için her yıl 86 ülkeden katılımcılar ve ticari ziyaretçiler FRUIT LOGISTICA’ya katılıyor!

FRUIT LOGISTICA, taze ürün işinin her bir sektörünü kapsar ve uluslararası tedarik zincirindeki her bağlantıda en son yeniliklerin, ürünlerin ve hizmetlerin eksiksiz bir resmini sunar. Bu nedenle, endüstrinin her sektöründeki kilit karar vericilere mükemmel ağ oluşturma ve iletişim fırsatları sunar.

iki-coimex-uyesi-bursada
İki Coimex üyesi, Ocak ayının 2. haftasında Bursa’da bir araya geldiler.

İki Coimex üyesi Bursa’da buluştu. MST Enterprise’tan Mustafa Sırrı ile Go Fresh’ten Khalid Bey, geçtiğimiz günlerde el sıkıştı. Limon ve mandalina gibi çeşitli yaş meyve ürünleriyle ilgili anlaşmaya varan iki üyemiz, Coimex aracılığıyla başarılı bir B2B görüşme gerçekleştirdi.

Üyelerimizden, Kuruyemiş ve Kuru Meyve ticareti yapan MST Enterprise Mustafa Sırrı ile Kuveyt’te büyük süpermarketleri olan, büyük otellere ve restoranlara gıda mal tedariği yapan Gofresh firmasının ortağı Khalid Bey Bursa’da geçtiğimiz hafta buluştu.

coimex-uesleri-bursada-bulustu
Türkiye’den ve Kuveytten bu iki Coimex üyesi, Bursa’da başarılı bir B2B görüşme gerçekleştirdi. Uzun yıllar sürecek, güvene dayalı olarak Coimex platformunda başlayan bu dış ticaret ilişkisi, Bursa’daki MST Enterprise ziyaretiyle daha da gelişti. Bir araya gelen, güvenilir ve sürdürebilir ticaret için el sıkışan bu iki üyemizin birçok ticari anlaşmasını ve başarı hikayelerini bekliyoruz.  Siz de Coimex’e üye olun, güvenilir firmalarla sürdürülebilir ticari ilişkiler başlatın. 

Coimex, Yapı Kredi’nin blok zincirle
teknoloji geliştiren startup’lara destek
verdiği FAST FRWRD programına 151
startup arasından sıyrılarak seçildi.

Bankaların, blok zinciri teknolojileri üzerine çalışan girişimlere olan ilgisi her geçen gün artıyor. Türkiye’nin köklü bankalarından biri olan Yapı Kredi Bankası’nın, blockchain teknolojileriyle ürün ve hizmet geliştiren startuplar’a eğitim, mentorluk, danışmanlık, işbirliği, PoC desteği gibi imkanların sağlanacağı ‘FAST FRWRD’ programına kabul edilen girişimler ‘‘Kick Off Etkinliği’’ ile duyuruldu. 

 

Diğer startupları geride bırakarak, bu başarılı girişimler arasına giren firmalardan biri de Coimex oldu.

 

151 başvurunun yapıldığı Yapı Kredi Fast FRWRD programına, 13 girişim seçilmeye hak kazandı. Avalanche, Core Strateji ve Yapı Kredi partnerliğinde gerçekleştirilen Yapı Kredi Fast FRWRD ile programa kabul edilen girişimlere, Koç Holding’in yatırım mekanizması olan Koç Girişim Sermayesi Yatırım Fonu aracılığıyla yatırım yapılması hedefleniyor. 

Programa Kabul Edilen Girişimler

image (5)

Fast FRWRD programına kabul edilen girişimler ise şunlar:

 

Ametrica: Veri odaklı yatırımı kolaylaştıran bir on-chain analitik platformu.

 

Babil 3.0: NFT’leştirilmiş DRM teknolojisiyle gerçekleştirdiği e-kitap dönüşümü sayesinde, yayınevleri ve okurlar için yayıncılık piyasasının e-ticaret operasyonlarını metaverse dikeyine taşımayı amaçlıyor.

 

Coimex: Dış ticaretteki güven problemini çözmeye yardımcı olan blokzincir tabanlı yeni nesil uluslararası B2B ithalat-ihracat sistemi.

 

Court: Geliştirilebilir ve kiralanabilir NFT kartlarıyla oynanan, DeFi protokolleri vasıtasıyla üretilen gelirleri sürdürülebilir şekilde kullanıcılarına ve yatırımcılarına dağıtan basketbol menajerlik oyunudur.

 

DuNFT: Eğlence için blockchain, telif hakkı koruması ve kazanç ekosistemi medya platformu.

 

Enno Wallet: Velayeti kullanıcının kendisinde olan, birden çok blokzincirin desteklendiği sıcak/soğuk mobil kripto para cüzdanı ve merkeziyetsiz finans kapısı.

 

Longstage: Blokzincir tabanlı bir create-to-earn metaverse platformu.

 

OpenPad: Bireysel yatırımcıların 1 dolardan başlayan sigorta fonu destekli sermayeler ile Web 3 startuplarına erken aşama yatırım yapabildiği bir launchpad ve merkeziyetsiz risk sermayesi projesi.

 

Owloper: Anlaşılması zor DeFi konularını oyunlaştırmayı ve diğer NFT projelerinin de kullanabileceği bir alt yapı ile NFT sektöründe utility hub olmayı amaçlıyor.

 

Sociapol: Negentra tarafından metaverse, XR, blokzincir teknolojilerinin gücünü kullanan bir sosyalleşme ve oyun platformu.

 

Tourist: Sanal seyahati kolay ve erişilebilir hale getirirken, seyahat ederken token kazandırmayı amaçlayan mobil uygulama.

 

Turquise Chain: Tek bir uygulamayla günlük hayatın finansal işlemlerini kolayca gerçekleştirmeyi ve Web3 evreninin olanaklarından faydalanmayı sağlayan sistem.

 

Zizy: Kullanıcıların kripto ve NFT ödülleri kazanabileceği, hedef kitlesine ulaşmak isteyen projeler ile buluşup, onların tokenlerini kazanabileceği ve gelecek vadeden kripto projelerine erken yatırımcı olabileceği çok yönlü stake2earn mekanizması.

 

Kaynak: Coindeskturkiye.com

“Coiwall’u aktif ve doğru bir şekilde kullanmak hem görünür olmanızı hem firmanızı ve ürünlerinizi sektöre tanıtmanızı hem de paylaşımlar aracılığıyla, fırsatlara açık olmanızı sağlar.”

Üyelerimizin sektörel bilgileri ve ürünleriyle ilgili yaratıcı fikirlerini paylaştığı, Coimex altyapısındaki sosyal medya platformu olan Coiwall’da firmanıza ve ürünlerinize dair paylaşımlar yapmak sizi daha görünür kılıp, ürünlerinizi ve firmanızı daha geniş kitlelere tanıtmanızı sağlar. Bu paylaşımlarınızın bazıları, Coimex bültenleri aracılığıyla, henüz Coimex üyesi olmamış, 108 ülkeden onbinlerce firmaya da ulaşır. Üyelerimiz için Coiwall’da Etkili İçerikler Nasıl Yazılır? yazısını yazdık.

Neden Coiwall’da İçerik Paylaşmalısın?

1) Coimex camiası içinde daha görünür olmanızı sağlar

Coimex altyapısındaki Coiwall’ı aktif kullanmak, diğer üyelerin dikkatini çekmenizi sağlar. Firmanıza, ürünlerinize ve sektörünüze dair bilgileri paylaşmak diğer üyelerin sizi ve ürünleri daha iyi tanımasını sağlar.

Coiwall Düzenli Paylaşım
Üyelerimizden Instanta’nın güzel bir örneği

2) Firmanızın güvenirliğini ve kredibilitesini artırır

Firmanızla ve ürünlerinizle ilgili düzenli Coiwall içerikleri paylaşmak, dış ticarette aktif bir firma olduğunuzu gösterir. Sizinle ilgili paylaşımları gören diğer üyelerin, firmanıza ve ürünlerinize dair daha çok bilgisi olduğunda, size güvenme oranları da artar.

3) Paylaşımlarınız Coimex üyeleri dışındaki firmalarla bülten aracılığıyla paylaşılır

Coiwall paylaşımlarınız sadece Coiwall’da Coimex üyeleriyle değil e mail marketing ile mailler aracılığıyla, henüz üye olmayan onbinlerce diğer firmave kişilerle paylaşılır. Böylece, kendi sektörünüzden çok daha fazla kişiye ulaşmış olursunuz.

4) Sektörel gelişmeleri takip etmenizi sağlar

Birçok firma kendi firması ve ürünlerine dair paylaşımlara ek olarak Coiwall içerisinde sektörel bilgileri de paylaşır. Böylece Coiwall da sektörel dış ticaret konuşulur. Bu sayede sektörel gelişmeleri daha iyi takip etmenizi ve güncel kalmanızı sağlar.

5) İşbirlikleri ve farklı fırsatlar sağlar

Coimex’teki alım satım ilanlarının dışında, diğer Coimex üyeleriyle ne tür işbirlikleri yapabileceğinizi anlamanızı sağlar. Ayrıca firmaların; kendilerine, ürünlerine ve sektöre yönelik yaptıkları paylaşımlarla farklı fırsatları görmenizi ve yakalamanızı sağlar.

Coiwall’dan Faydalanmak ve Verim Almak İçin Neler Yapmanız Gerekir?

1) Düzenli paylaşımlar yapmak​

Coiwall’da düzenli aralıklarla paylaşımlar yapmak, verim almanızı sağlar. Coiwall paylaşımları için uygun paylaşım yapma süreci mümkünse haftada bir, haftada bir paylaşım yapılamıyorsa 14 günde bir, en kötü ihtimalle ise ayda bir paylaşım yapmak şeklindedir.

2) Diğer üyelere de bilgi ve ilham verecek içerikler paylaşmak​

Coiwall İlham Verici Paylaşımlar
Üyelerimizden Hleks’in dondurma ile ilgili paylaşımı

Satış odaklı içerikler paylaşmak yerine, Coimex ve dış ticaret camiasına fayda ve ilham veren içerikler paylaşmak herkes için en faydalısı olacaktır. Başkaları, sizin içeriklerinizden fayadalanabileceği gibi siz de, diğer üyelerin içeriklerinden fayda ve ilham alabilirsiniz.

3) Tek tip yerine paylaşımlarda çeşitlilik gözetmek​

Sürekli aynı konuda ve tek tip içerikler paylaşmak bir süre sonra diğer üyelerin ilgisinin azalmasına neden olabilir. Bunu engellemek için aynı konuda, aynı ürün hakkında, benzer cümlelerle içerik paylaşmak yerine farklı konu ve şekillerde çeşitli paylaşımlar yapmanız daha iyi olur.

4) Diğer paylaşımlarla etkileşime girmek​

Diğer şirketlerin Coiwall’daki paylaşımları aracılığıyla etkileşime girmek. Daha fazla üye ile etkileşime girmenizi, böylece iletişim kurmanızı ve belki de yeni işbirliklerinin yolunu size açabilir. Etkileşim almak ve etkileşim vermek görünürlüğü de artıracak ve dikkat çekecektir.

Coiwall’da Hangi Türde İçerikler Paylaşmak En İyi Sonucu Verir?

1) Firma olarak fuarlara katıldığınız zaman, fuar alanından görseller ve görüntüler paylaşmak.

2) Önemli bir partnerlik, anlaşma, toplantı veya etkinlik yaptığınızda bunları Coiwall’da paylaşmak. Örn: Büyükelçi ile buluşmak. Ticaret odası ile görüşmek gibi…

3) Şirketinizle ilgili önemli bir görüşme olduğunda bunu diğer üyelerle paylaşmak. Örn: Sertifika almak veya yeni bir şube açmak. Yeni bir pazara girmek veya ödül almak.

Coiwall Ödül Paylaşım
Üyelerimizden Sum Fresh’in kazandıkları başarı ile ilgili paylaşımı

4) Sizin firmanızın, diğer üye firmalardan birileriyle buluşması. Bizim Coimex camiasında ve Coiwall’da en çok görmeyi arzu ettiğimiz paylaşımlar bu yönde.

5) Kendi içinde bir başarı hikayesi yaratmak ve bu başarınızı, sektöre ilham olması açısından paylaşmak.

6) Sezonsal ürünlerde, ürünün sezona dair bilgilerini paylaşmanız sektöre katkıda bulunmanızı sağlar. Örn: Sezon başladı, sezonu bitiyor. Rekolte ve hasılat bilgisi.

Coiwall Hasat Paylaşım
Üyelerimizden Athi Farms’ın avokado paylaşımı

7) Ürünle ilgili mevzuat değişiklikleri veya dış ticaretteki gelişmeleri paylaşmak. Örn: İthalatı/ihracatı yasaklanan veya kısıtlanan ürünler.

8) Yeni bir ürün çıkardığınızda, ürün portföyüne yeni bir ürün eklediğinizde, bu ürünün camiaya lanse edilmesi.

9) Ürününüzün hemen akla gelmeyen, yaratıcı ve farklı kullanımının paylaşılması, diğer üyelere de ilham vermenizi sağlayacak ve dikkatleri çekecektir.

10) Ürününüzle ilgili çok çarpıcı bir detay vererek bunun paylaşılması. Örn: Tek sistemle çalışması, doğal maddeler kullanılarak renklendirilmesi gibi.

11) Ürünün piyasadaki beklenmedik fiyat iniş ve çıkışlarıyla ilgili bilgilendirmek. Kendi ürününüzle ilgili bilgileri paylaşabileceğiniz gibi ulusal bilgileri de paylaşabilirsiniz.

12) Yeni bir ürün fikriniz hakkında diğer üyelerin fikrini sormak veya bu konuda görüşlerini almak.

Coiwall’u aktif ve doğru bir şekilde kullanmak hem görünür olmanızı hem firmanızı ve ürünlerinizi sektöre tanıtmanızı hem de paylaşımlar aracılığıyla, fırsatlara açık olmanızı sağlar. Coiwall paylaşımları sayesinde birçok kişiyle etkileşime geçerek, iletişim kurma yönünde önemli bir adım atabilirsiniz. Coiwall’da üyelerin sektörel bilgileri paylaşması, sizin de dış ticaret bilgilerinizin güncel kalmasını sağlar. Ayrıca ürünlerin farklı ve ilham verici kullanımlarının paylaşımları size de ilham verebilir.

Siz de Coimex’i aktif kullanmaya başlayın. Coimex altyapısında diğer üyelerle direkt mesajlaşın ve bu iki üyemiz gibi Coimex ile başarı hikayesi yazın ve Coiwall’da başarılarınızı hemen paylaşın.